Związek uruchamia kurs UEFA A

​Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego dokonał zmiany w harmonogramie kursów ruszających w drugiej połowie 2017 roku. Wobec licznych zapytań płynących ze środowiska trenerskiego podjęto decyzję o uruchomieniu kursu UEFA A.


Początkowo kurs pozwalający na uzyskanie ​uprawnień do prowadzenia III ligi nie był przewidziany. Zainteresowanie nim było jednak duże, w związku z czym przygotowano program zajęć i wystąpiono o zgodę na uruchomienie szkolenia. Decyzja PZPN była pozytywna. Tym samym uruchomione zostały zapisy.

Rejestracja na kurs UEFA A prowadzona jest, podobnie jak w przypadku wszystkich innych kursów, poprzez platformę PZPN24. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia. O przyjęcie na kurs ubiegać mogą się trenerzy z licencją UEFA B (posiadający ją przez co najmniej 1 rok), do aplikacji dołączyć należy zgodę lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie, oświadczenia z KRK o niekaralności, a także certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. W przypadku braku ostatniego z dokumentów, będzie można go uzyskać na początku kursu.

Samo złożenie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na kurs, zdecydują o tym wyniki egzaminów wstępnych, które odbędą się 1 września o godzinie 17:30 w siedzibie Wielkopolskiego ZPN na Warmińskiej 1.