Komunikat ws. przejęcia sekcji KKS Kalisz

W związku z planowanym przejęciem sekcji piłki nożnej stowarzyszenia ​Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz z siedzibą w Kaliszu (KRS: 0000321135) wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej przez Spółkę ​Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (KRS: 0000754472), spółka przejmująca wzywa wszystkich wierzycieli stowarzyszenia Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz do zgłaszania ich roszczeń wobec stowarzyszenia do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, w terminie 30 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 5 grudnia 2018 roku. Powyższe wynika z zapisów zawartych w Uchwale Zarządu PZPN o członkostwie.