fot. thumb_APPoloniaSr_1180x500_landscape.png

Polonia Środa zatrudni Dyrektora Akademii

KS Polonia Środa Wielkopolska poszukuje osoby na stanowisko Dyrektor Akademii Piłkarskiej.

Głównym zadaniem zatrudnionej osoby będzie zarządzanie pracą Akademii, w której prowadzone są obecnie 22 grupy młodzieżowe wszystkich kategorii wiekowych, od skrzata do juniora starszego. W zespoły trenuje 400 zawodniczek i zawodników.

Oferta skierowana jest do osób mających doświadczenie w zarządzaniu organizacją sportową, znających zasady Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Zakres obowiązków :
- bieżące funkcjonowanie Akademii;
- nadzór nad pracą trenerów zatrudnionych w Akademii;
- tworzenie planu pracy Akademii w zakresie administracyjnym;
- koordynacja procesów szkoleniowych Akademii, zwłaszcza w zakresie spełnienia wymagań związanych z Programem Certyfikacji PZPN.
- prowadzenie dokumentacji Akademii, w tym nadzór nad wprowadzaniem danych do systemów informatycznych przez podległych pracowników
- nadzorowanie procesu wnoszenia opłat za treningi oraz inne zajęcia
- opracowanie wszelkich niezbędnych projektów dokumentów (regulaminów i procedur)
- stworzenie planu rozwoju Akademii w perspektywie kilkuletniej
- tworzenie bazy trenerów chętnych do współpracy z Akademią Piłkarską KS Polonia Środa Wielkopolska
- działania informacyjne zmierzające do właściwego promowania działalności Akademii, w tym nadzór nad właściwym funkcjonowaniem profilu Akademii w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter;
- współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi zawodników/zawodniczek, w tym Stworzenie Rady Rodziców Akademii Piłkarskiej KS Polonia Środa Wielkopolska
- tworzenie dodatkowych zajęć dla członków Akademii, które będą miały pozytywny wpływ na ich rozwój sportowy i mentalny
- rozwijanie działalności komercyjnej Akademii, w tym organizacja obozów sportowych, półkolonii stacjonarnych oraz innych zajęć, które będą zwiększały dochód Akademii;
- prawidłowe realizowanie budżetu Akademii

Od kandydata/kandydatki oczekiwane są:
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia trenera piłki nożnej, minimum UEFA A;
- niekaralność w strukturach PZPN (wymagane oświadczenie);
- wysokie zdolności komunikacyjne;
- komunikatywna znajomość języka angielskiego;
- pozytywne nastawienie;
- bardzo dobra opinia z poprzednich miejsc pracy.

Klub zainteresowanym oferuje:
- umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym;
- możliwość realizacji celów w tworzeniu silnej Akademii Piłkarskiej
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, w tym możliwość wzrostu wynagrodzenia wraz z rozwojem działalności komercyjnej Akademii
- pracę w przyjaznym środowisku, we współpracy z lokalną społecznością.

Wymagane dokumenty:
- życiorys oraz list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne kwalifikacje;
- kopie świadectw pracy.

Dokumenty prosimy składać drogą elektroniczna na adres rafal68@interia.pl lub pocztą (kurierem) na adres klubu:
KS Polonia Środa Wielkopolska
Ul. Sportowa 12
63-000 Środa Wielkopolska
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja na Dyrektora AP Polonia Środa".

Kandydaci są zobowiązani umieścić w zgłoszeniu klauzulę o poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KS Polonia Środa Wielkopolska zawartych w CV oraz innych dokumentach przekazanych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Akademii Piłkarskiej KS Polonia Środa Wielkopolska. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”