fot. Warsztaty WPK

Warsztaty dot. rozwoju piłki kobiecej

4 listopada w siedzibie Wielkopolskiego ZPN odbyły się warsztaty strategicznej poświęcone rozwojowi kobiecej piłki nożnej w regionie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu klubów oraz oczywiście członkowie Wydziału Piłkarstwa Kobiecego. Uczestnicy zostali zapoznani z aktualnym stanem rozwoju dyscypliny w Polsce oraz naszym województwie. Przewodniczący Łukasz Kaczmarek zaprezentował w tym celu raport PZPN na temat funkcjonowania wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie organizacji żeńskiego futbolu. Ponadto omówione zostały wizja, misja oraz cele, które mają stanowić drogowskaz dla Wydziału Piłkarstwa Kobiecego na kolejne lata.

Drugą część zebrania poświęcono warsztatom strategicznym przygotowanym i prowadzonym przez Bartłomieja Tarłowskiego. W ich ramach w podgrupach opracowywano rozwiązania dla trzech kluczowych obszarów: 
- popularyzacji kobiecej piłki nożnej;
- aktywizacji interesariuszy do wspierania rozwoju dyscypliny;
- współpracy z klubami.

Wypracowanie rozwiązania zostaną "ubrane" w strategię dalszego funkcjonowania wydziału. Szczegółowe informacje na ten temat będą przedstawione w terminie późniejszym.