Zmiana wysokości ekwiwalentów wypłacanych sędziom

Adam Kupsik rekomendowany na sędziego międzynarodowego!