Kurs 2021 - lista uczestników i plan zajęć

Obowiązkowe szkolenie online dla sędziów i obserwatorów

SPRAWOZDANIA SĘDZIOWSKIE / EXTRANET

ujednolicenie stawek za mecze sparingowe