fot. sędziowie komunikaty

Aktualności Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

1. Uwaga! Przypominamy o terminowym wyprowadzeniu sprawozdania z zawodów do systemu Extranet. W przeciwnym wypadku Wydział Dyscypliny automatycznie będzie nakładał kary. Nawet wtedy, gdy ktoś wywiąże się z tego obowiązku-minutę po wyznaczonym terminie.

-sobota/niedziela  - poniedziałek do godz. 12

-od poniedziałku do piątku -24h/od zakończenia zawodów

2. Wersję papierową sprawozdań oddajemy zbiorczo i jednorazowo w dwóch terminach:

- wiosna do 30 czerwca

-  jesień do 30 grudnia

3. W marcu, kwietniu i maju rusza cykl szkoleń online dla sędziów 3/4/5 ligi. Informacja o terminie i sposobie logowania zostanie wysłana bezpośrednio na skrzynkę mailową.

4. Można już kupić wersję papierową  Przepisów Gry w Piłkę Nożną 2020/21  cena  12 zł.

5. Minął termin na oddanie badania lekarskiego i wpłaty na KFP. Osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, zostaną do czasu uzupełnienia tego wymogu wstrzymane w obsadzie albo wykreślone z listy Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego.

Wpłaty na obowiązkowy Koleżeński Fundusz Pośmiertny (KFP) za 2021 rok – dotyczy sędziów
i obserwatorów, seniorów oraz sędziów nieczynnych tylko ze Strefy Poznań:
Prosimy o dokonanie przelewu w wysokości 70 złotych na konto WZPN.
95 1020 4027 0000 1202 0031 4260
Tytuł: KFP 2021 - Jan Kowalski
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
ul.Warmińska 1, 60-622 Poznań
Wpłaty są przyjmowane wyłącznie przelewem.

6. Aktualizacją danych sędziów w strefie poznańskiej zajmuje się obecnie kol. Szymon Erenc i można je zaktualizować pod nr.tel.535-950-113.Przy tej okazji podziękowania kierujemy do Tomasza Dobickiego, który wywiązał się z powierzonego zadania bardzo dobrze.

7. Wszyscy, którzy chcieliby wykonać sobie trwały nadruk Flex z logiem Kolegium Sędziów WZPN na koszulce, mają do tego prawo. Pod warunkiem, że będzie on zgodny z aktualnym wzorem.

8. Przewodniczący Kolegium Sędziów kol. Remigiusz Lewandowski będzie pełnił dyżury w poniedziałki od godz. 17:30 – 19:00