fot. Kolegium Sędziów

Cyfrowy formularz sprawozdania sędziego

Wielkopolski ZPN przygotował formularz sprawozdania sędziowskiego do wypełniania komputerowego.

Dostępny poniżej dokument został przygotowany przez Związek na prośbę Kolegium Sędziów i umożliwia wypełnienie oraz wydruk danych, które są znane arbitrom po wyznaczeniu na zawody. Obejmuje zatem swoim zakresem nazwę rozgrywek, nazwy drużyn, miejsce i termin rozegrania spotkania, jak również dane arbitrów wyznaczonych do jego prowadzenia.

Z oczywistych względów nie jest możliwe wprowadzenie innych informacji, które są wprowadzane przez sędziów dopiero po spotkaniu, min. obejmujących wynik meczu czy zaistniałe zdarzenia. 

Formularz jest dostępny poniżej. W najbliższym czasie arbitrom udostępniony zostanie również formularz delegacji sędziowskiej do indywidualnego uzupełniania.