Dyżur Przewodniczącego KS Wlkp. ZPN

Informujemy, iż od 10.08.2020r. wracają dyżury Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN Zbigniewa Cukierta. 

Przewodniczący będzie dostępny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.00 w Biurze Kolegium Sędziów WZPN.