fot. Kolegium Sędziów

Czasopismo ,,Sędzia" i informacje bieżące

 • Najbliższy dyżur Przewodniczącego zostaje przeniesiony z poniedziałku na czwartek 14.04.2022 w godzinach 19:30 - 21:00
 • Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się w różnych miejscach na stronie Kolegium Sędziów.
 • Przypominamy o terminowym wypełnianiu sprawozdania z zawodów w systemie Extranet. Mecze, które odbywają się w weekendy wprowadzamy najpóźniej do godz. 12:00 w poniedziałek.

-sobota/niedziela  - poniedziałek do godz. 12:00

-od poniedziałku do piątku - 24h/od zakończenia zawodów

 • Wersję papierową wszystkich sprawozdań oddajemy zbiorczo i jednorazowo w dwóch terminach:

- wiosna od 15 czerwca do 30 czerwca

- jesień od 30 listopada do 30 grudnia

 • W przypadku jakiegokolwiek problemu z systemem extranet( pzpn24 ), pomoc uzyskamy tylko pod adresem mailowym wsparcie@pzpn.pl
 • Płatności za mecze - standardowo rozliczany jest okres od 21 dnia danego miesiąca do 20 kolejnego, a w wyjątkowych przypadkach 21 dnia kolejnego miesiąca, wtedy pieniądze przelane zostaną na wasze konto 10 dnia w kolejnym miesiącu.
 • Nieprawidłowości związane z płatnościami:

- gdy płatnikiem jest Wielkopolski ZPN możemy to zgłosić drogą mailową do działu  ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl ,proszę jednocześnie wyszczególnić wszystkie mecze i podać swoje imię i nazwisko.

- gdy płatnikiem jest klub możemy to zgłosić drogą mailową do działu dyscyplina@wielkopolskizpn.pl

 • Zmianę konta możemy zgłosić drogą mailową do działu ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl
 • Delegacje sędziowskie i Fv, które z różnych powodów będą opłacone przez Wielkopolski ZPN proszę dostarczyć lub dosłać najpóźniej do 15 dni od dnia, w którym odbył się mecz ( dotyczy to również delegacji wystawionych przez obserwatorów).
 • W przypadku, gdy mecz się nie odbędzie:

-delegację odsyłamy/dostarczmy do Wydziału Dyscypliny 

-przysługuje nam wtedy 75% ekwiwalentu sędziowskiego

-a na górze delegacji piszemy krótką informację, dlaczego mecz się nie odbył 

 • Fv wystawione na Wielkopolski ZPN, które zostały prędzej uzgodnione z Kolegium Sędziów proszę rozliczyć najpóźniej do 15 dni roboczych od momentu dokonania zakupu, pod warunkiem, że płatność została dokonana gotówką. W przypadku przelewu musimy to zrobić jeszcze szybciej.
 • Sposób komunikacji z sędziami Wlkp.ZPN i przekazywanie im niezbędnych informacji, wiąże się z Waszym regularnym zaglądaniem i czytaniem komunikatów na:

- stronie internetowej Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

- i skrzynce mailowej, na której mogą pojawić się informacje wysłane z maila z ks.biuro@wielkopolskizpn.pl , dyscyplina@wielkopolskizpn.pl , ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl

 • Delegacje, których wzór funkcjonował do grudnia 2021 roku, tracą swoją ważność. Najnowszy wzór jest do pobrania na stronie Kolegium Sędziów w zakładce Płatności/Przelewy