fot. Kolegium Sędziów

Komunikat kwiecień 2021

1.W najbliższy weekend ruszają wszystkie rozgrywki, przygotujmy się do nich jak najlepiej i pamiętajmy o terminowym wprowadzeniu sprawozdania z meczu do systemu extranet.

2.Przypominamy, że część ważnych wiadomości wysyłamy bezpośrednio na Waszą skrzynkę mailową.

3.Sędziów, którzy otrzymali strój sędziowski, a nie uregulowali za niego płatności, prosimy o pilne rozliczenie. Pieniądze za stroje w wysokości 250 złotych należy wpłacić na konto Wielkopolskiego ZPN:

95 1020 4027 0000 1202 0031 4260 W tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko z dopiskiem Strój

4.Każdy sędzia powinien uregulować następujące zobowiązania przed rundą wiosenną:  

- badanie lekarskie

- składka KFP/70zł, którą należy wpłacić bezpośrednio na konto WZPN 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260 z dopiskiem KFP, a niektórzy sędziowie powinni wypełnić nowy wniosek KFP-dotyczy to sędziów rzeczywistych

- Licencja sędziowska  (dotyczy sędziów rzeczywistych, którzy przed rozpoczęciem jesiennego sezonu 2020/21 tego nie zrobili)

- KFD dla sędziów rzeczywistych –minus 50% dla strefy poznańskiej, płatne do 30 sierpnia 2021r. w biurze lub przy okazji egzaminów u kol. Łukasza Jaskólskiego

-ubezpieczenie NNW 2021/22, szczegóły przekażemy wkrótce

Niedopełnienie wyżej wymienionych formalności będzie skutkować wstrzymaniem w obsadzie lub/i wykreśleniem z listy KFP.

5.Koszty egzaminów poprawkowych (w tym wynajęcie obiektów i obsługi) poniosą bezpośrednio sędziowie z zaległościami. Opłata z tego tytułu wyniesie 25zł.

6.Istnieje możliwość zamówienia aktualnych Przepisów Gry 20/21 po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji pod nr.tel. 517 426 314