fot. LOGO_P_M_N.png

Komunikat Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN, Miłosz Łondka, z uwagi na brak dostarczenia papierowych wersji sprawozdań z rundu jesiennej 2020 roku z zawodów IV i V ligi oraz klas okręgowych przez niektórych sędziów, zwraca się z apelem o pilne wypełnienie tego obowiązku.

Ostatecznym terminem tej powinności był 31 grudnia 2020 roku, dokumenty meczowe z wyżej wymienionych klas rozgrywkowych miały zostać przez sędziów zdeponowane w odpowiednich biurach Wielkopolskiego ZPN.

Sędziowie, których sprawozdania nie zostaną dostarczone, zostaną napomniani dyscyplinarnie.

Proszę niniejszy komunikat potraktować poważnie i szybko się z tego wywiązać.