fot. Przepisy gry 2019/20

Konkluzje dot. kar dla osób funkcyjnych

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN przedstawia konkluzje w zakresie stosowania w praktyce kar dla osób funkcyjnych, które przesłał Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, Zbigniew Przesmycki.

Przewinienia w czasie gry

W przypadku osób funkcyjnych Przepisy Gry nie zakładają konieczności automatycznego przerwania gry przy zachowaniu, za które sędzia sięgnie po reprymendę/ŻK/CzK wobec winnego. Jeśli to zachowanie nie wpływa na grę (w tym zachowanie wobec jednego z sędziów), ta powinna być ona kontynuowana, a sankcje wyciągnięte w najbliższej przerwie w grze.

Sędzia winien jednak przerwać grę, jeśli zachowanie osoby funkcyjnej wpływa lub może wpłynąć na:
- atmosferę w najbliższym otoczeniu pola gry (np. atak na członka przeciwnego zespołu, co często prowadzi do przepychanek, masowej konfrontacji);
- zachowanie widzów (np. prowokacyjne/agresywne zachowanie w stosunku do kibica przeciwnej drużyny).

Podejmując decyzję o przerwaniu/nieprzerwaniu gry w konkretnej sytuacji sędzia winien brać pod uwagę zarówno konieczność dbania o ciągłość gry, w tym o nie skrzywdzenie drużyny posiadającej piłkę (argument za „odłożeniem” sankcji do najbliższej przerwy), jak i porządek oraz bezpieczeństwo (niesportowe zachowania zawodników rzadko przenoszą się poza pole gry; odwrotnie niż w przypadku osób funkcyjnych).

Polityka trzech (czterech) kroków

Aktualne zapisy Art. 12 są zgodne z duchem dotychczas stosowanej „polityki trzech kroków”. Na str. 113-114 opisano grupy przykładowych (najczęstszych) przewinień osób funkcyjnych, za które sędzia sięga po reprymendę/ŻK/CzK. Tak samo jak w dotychczasowej „polityce trzech kroków” – sędzia techniczny/asystent, widząc jednostkowe niewłaściwe zachowanie osoby funkcyjnej, winien zwrócić uwagę i ostrzec o kolejnych krokach – sankcjach, które będzie już nakładał sędzia (dotychczasowy 1. krok „polityki”).

Co oczywiste, w drastycznych przypadkach sędziowie winni od razu sięgać po kary indywidualne (ŻK/CzK), bez wcześniejszych rozmów i reprymend. Podczas zawodów z udziałem sędziego technicznego, przy powtarzających się nieprzepisowych zachowaniach osoby funkcyjnej, możliwe jest pominięcie przez sędziów reprymendy – sędzia może od razu ukarać winnego napomnieniem, jeśli uwaga (ostrzeżenie) w wykonaniu sędziego technicznego nie przyniosła efektu.

Z zapisów Art. 12 wynika, że reprymenda dla osoby funkcyjnej jest sankcją dyscyplinarną, a zatem czas na nią przeznaczony przez sędziego jest nienormalną przerwą w grze w rozumieniu Art. 7.

Procedury przed- i pomeczowe

Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych problemów z identyfikacją ukaranych osób funkcyjnych, sędziowie przed meczem winni zweryfikować dane tych osób z rzeczywistością (kto został wpisany do protokołu, a kto naprawdę siedzi w strefie technicznej).

Po meczu sędzia wpisuje do załącznika wszystkie pokazane przez siebie napomnienia i wykluczenia osobom funkcyjnym w Innych Wydarzeniach. Reprymendy nie są odnotowywane.

Trener będący również zawodnikiem

Za niektóre przewinienia (np. wkopanie drugiej piłki na boisko) Przepisy Gry przewidują wyższą karę dla osoby funkcyjnej niż dla zawodnika. Świadczy to o większej odpowiedzialności za wizerunek gry, ciążącej na osobach funkcyjnych. Jeśli tego rodzaju przewinienie popełni uczestnik meczu będący zarówno zawodnikiem, jak i osobą funkcyjną, zostanie ukarany karą wyższą – jak osoba funkcyjna.

Trener jako jedyna osoba funkcyjna

Zapisany w Art. 12 system żółtych i czerwonych kartek dla osób funkcyjnych ma zastosowanie we wszystkich rozgrywkach, również tam, gdzie wobec zawodników stosowane są kary wychowawcze (zamiast ŻK).

W rozgrywkach drużyn młodzieżowych, gdy trener jest jedynym dorosłym opiekunem drużyny, jego wykluczenie nie jest powodem do przedwczesnego zakończenia zawodów. Mecz toczy się dalej, a trener dalej ma obowiązek opiekowania się swoją drużyną, niezależnie od tego, że przebywa na  trybunie lub za ogrodzeniem boiska.

Hierarchia ważności osób funkcyjnych obecnych w strefie technicznej

Art. 12 stanowi, że w przypadku przewinienia popełnionego przez nieustaloną osobę funkcyjną w strefie technicznej, gdy sędziowie nie są w stanie ustalić sprawcy, sankcje dyscyplinarne zostają nałożone na „najwyższego rangą trenera obecnego w strefie technicznej”. Zapis ten należy – zgodnie z intencją ustawodawcy oraz duchem gry – rozciągnąć na wszystkie osoby funkcyjne przebywające w strefie technicznej, a zatem również kierownika drużyny, lekarza etc. W celu sprawnego przeprowadzenia procedury sędziowie powinni przed meczem ustalić hierarchię ważności osób funkcyjnych i stosować ją przy tego typu zdarzeniach. Kolejność wpisania poszczególnych osób do protokołu może mieć jedynie charakter pomocniczy ponieważ zawsze nr 1 w tej hierarchii będzie trener (niezależnie od tego, na której pozycji jest wpisany do protokołu). W dalszej kolejności będą to inni trenerzy (np. asystent, II trener, trener bramkarzy, trener przygotowania motorycznego), a dalej pozostałe osoby funkcyjne.