fot. Licencja sędziowska 2022/23 i sprawy bieżące.

Licencja sędziowska 2022/23 i sprawy bieżące.

Wszyscy sędziowie (cała Wielkopolska) powinni opłacić licencję sędziowską za sezon 2022/2023 do dnia 15.09.2022r.

Wpłacając pieniądze na konto Wlkp. ZPN tytułem: Licencja sędziowska 2022 - Imię Nazwisko i klasa rozgrywkowa oraz strefa.

Według wzoru ( np. Licencja sędziowska 2022-Jan Kowalski-klasa A-Poznań)

Konto Wlkp. ZPN: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

Nowa Konwencja Sędziowska KS PZPN wprowadziła następujące opłaty.

Opłaty za licencje sędziowskie

Sędziowie zawodowi – 1.500 zł.

Asystenci zawodowi – 700 zł

Asystenci s.c. (niezawodowi)*1 – 400 zł

Sędziowie TopAmator A – 1.000 zł.

Sędziowie TopAmator B – 500 zł.

Sędziowie III liga - 300 zł.

Sędziowie IV liga - 200 zł.

Sędziowie V liga - 170 zł

Sędziowie klasa okręgowa - 150 zł.

Sędziowie klasa A - 120 zł.

Sędziowie klasa B i C - 100 zł.

Asystenci III i IV liga – 120 zł.

Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł

Sędziowie próbni*2 – 10 zł

Sędzie Ekstraliga kobiet - 170 zł.

Sędzie I liga kobiet - 120 zł.

Sędzie II liga kobiet - 100 zł.

Sędziowie Ekstraklasa futsal i piłka plażowa - 300 zł.

Sędziowie I liga futsal i piłka plażowa - 180 zł.

1 - Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.

2 - Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują = 10 zł.

  • Sędzie i sędziowie, którzy mają do wyboru różne stawki, opłacają wyższą z nich, a jeśli nie wywiążą się z obowiązku opłacenia licencji, zostaną wstrzymani w obsadzie.

Sprawy bieżące:

1.      Proszę regularnie śledzić informacje pojawiające się w różnych miejscach na stronie Kolegium Sędziów.

2.      Każdy z sędziów powinien zapoznać się z najnowszymi Przepisami Gry, Regulaminem Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN 2022/23 i Konwencją Sędziowską KS PZPN

3.      Wszystkie ekwiwalenty sędziowskie drużyn z kl. Okręgowej, IV i V ligi w Pucharze Polski i rozgrywkach ligowych pokrywa Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

4.      W razie jakichkolwiek problemów z działaniem extranetu pomoc uzyskamy, tylko pod adresem mailowym wsparcie@pzpn.pl 

5.      Przypominamy o terminowym wprowadzaniu sprawozdań z meczów, najpóźniej musimy to zrobić do godz. 12:00 w poniedziałek-dotyczy to weekendu, lub 24/h od zakończenia meczu w tygodniu.

6.      Wszelkie fv, delegacje (tylko oryginały), których płatnikiem jest Wielkopolski ZPN należy bezwzględnie dostarczyć w ciągu 14 dni(od momentu ich wystawienia lub zamknięcia okresu rozliczeniowego w danym miesiącu) do Wielkopolskiego ZPN, Poznań ul. Warmińska 1.

7.      Zmianę konta lub nieprawidłowości związane z płatnościami możemy zgłosić drogą mailową do działu  ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl

8.      Jeśli w ostatnim czasie nastąpiła u kogokolwiek zmiana numeru telefonu lub adresu email, to proszę przesłać nowe dane na adres mailowy  ks.biuro@wielkopolskizpn.pl 

9.      Osoby, które nie zdały egzaminu teoretycznego w Poznaniu, zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Kolejny termin egzaminu dla kl. Kurs 22, B, A, O, WKA, 5 i 4 ligi to 25 sierpnia, miejsce Poznań

10.     Nieprawidłowości związane z płatnościami:

  • - gdy płatnikiem jest Wielkopolski ZPN możemy zgłosić swoje uwagi drogą mailową do działu ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl
  • - gdy płatnikiem jest klub możemy zgłosić swoje uwagi drogą mailową do działu dyscyplina@wielkopolskizpn.p