Nowe odznaki sędziowskie

​Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o zmianie emblematów sędziowskich. Już niebawem na strojach arbitrów pojawią się odznaki dedykowane dla każdego z województw.


​​​Wprowadzona zmiana ma na celu odświeżenie starego logotypu i dostosowanie go do pozostałych znaków z rodziny PZPN. Ponadto działaniem tym wpisano się w światowe trendy podkreślające przynależność sędziów do krajowej federacji.

Nowy wzór to czarno-biała tarcza z napisem "Kolegium Sędziów" w górnej części oraz logotypem federacji w dolnej. Co istotne, każdy z wojewódzkich związków będzie miał dedykowaną odznakę z własnym herbem. Sędziowie szczebla centralnego używać będą naszywki PZPN, z kolei na niższym szczeblu funkcjonować będą emblematy regionalne. Tym samym nie będą już używane dotychczasowe odznaki z wyróżnieniem kolorystycznym zależnym od doświadczenia meczowego arbitra.

Wszyscy czynni sędziowie otrzymają od Związku po dwie naszywki na własny użytek. O szczegółach ich odbioru informować będą okręgowe Kolegia Sędziów Wielkopolskiego ZPN.