fot. Box - ob. finansowe sędziów

Nowy rok, to nowe i zaległe obowiązki sędziów.

·        Kurs 2022

Kandydaci na Kurs Sędziego Piłki Nożnej 2022 wpłacają 150 zł na konto bankowe Wlkp.ZPN: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

 

·        Licencja za sezon 21/22 - jej wysokość uzależniona jest od klasy rozgrywkowej, szczegóły znajdziecie w komunikacie z 02 września 2021r.

Sędziowie, którzy nie opłacili Licencji 21/22, (również dotyczy to tych, którzy byli/są na urlopie) nie mogą sędziować meczów sparingowych i ligowych. Lista sędziów, którzy nie zapłacili składki zostanie przesłana do Waszego Referenta Obsady, więc proszę nie być zaskoczonym brakiem meczy sparingowych i ligowych. Telefony i maile przypominające niestety przez niektórych sędziów zostały zlekceważone.

*Sędziowie, którzy z jakiegoś powodu wpłacili mniejszą składkę Licencji, niż wynika to z ich klasy rozgrywkowej, proszeni są o jej uzupełnienie.

 

·        Mecze sparingowe drużyn zrzeszonych i niezrzeszonych prowadzić możemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaniemy wyznaczeni na mecz/turniej przez Referenta Obsady lub poinformujemy go o takim meczu/turnieju i jednocześnie uzyskamy jego zgodę. Szczegóły znajdziecie w komunikacie z 31 grudnia 2021r.

 

·        FKSP/KFP – 90 zł

31 stycznia 2022r. mija termin opłacenia składki na Fundusz Koleżeński Sędziów Piłkarskich tzw.KFP, po tym terminie sędziowie, którzy nie dokonają wpłaty nie będą wyznaczeni na zawody sparingowe i ligowe, dotyczy to również drużyn niezrzeszonych. Szczegóły znajdziecie w komunikacie z 8 grudnia 2021r.

 

·        KFD - wysokość uzależniona jest od klasy rozgrywkowej.

15 marca 2022r. mija termin opłacenia składki na Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny jej brak skutkuje wstrzymaniem w obsadzie na mecze ligowe i sparingowe. Sędziowie z Poznania między innymi przy okazji zapraw i szkoleń teoretycznych będą mogli dokonać osobiście wpłaty w biurze KS, każda strefa opłaca KFD oddzielnie u swojego przedstawiciela w regionie.

 

·        Badania Lekarskie

25 lutego 2022r. mija termin oddania zdolności lekarskiej, dokument można pobrać ze strony KS.

 

·        Delegacje sędziowskie w wersji elektronicznej możemy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, adres strony poniżej:

bit.ly/DelegacjaKS   , delegacja umieszczona jest też na stronie KS w zakładce PŁATNOŚCI/PRZELEWY

*nr delegacji - wpisujemy swój pesel / przez kolejną liczbę np. 77032204579/ 1

 

·        Ruszają od 15.01.2022r. zaprawy i szkolenia on-line dla sędziów Wlkp.ZPN. Strefa Poznań będzie miała szkolenia stacjonarne w siedzibie Wlkp.ZPN. Zaprawy kondycyjne rozpoczną się zaraz po szkoleniu teoretycznym, w tym samym miejscu: Poznań, Warmińska 1. Jednocześnie do udziału w zajęciach sportowych zapraszamy wszystkich pozostałych sędziów. Zaczynamy zawsze o 10:30. Szczegóły znajdziecie w komunikacie z 31 grudnia 2021r.

 

·        Ewidencja meczy

Biuro Kolegium Sędziów WZPN informuje o możliwości przesłania informacji o ewidencji meczy z jesieni 2021 w postaci „print screen” z systemu PZPN24 zawierający wykaz meczów przeprowadzonych w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 na adres 

lukasz.knypinski@put.poznan.pl

W tytule e-maila zawierającego w/w "print screeny" należy umieścić swoje imię - nazwisko i strefę. Na podstawie zewidencjonowanych meczy otrzymujemy później wyróżnienia w postaci dyplomów.

 

·        Sposób komunikacji z sędziami Wlkp.ZPN i przekazywanie im niezbędnych informacji, wiąże się z Waszym regularnym zaglądaniem i czytaniem komunikatów na:

- stronie internetowej Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

- i skrzynce mailowej, w której mogą pojawić się informacje wysłane z maila ks.biuro@wielkopolskizpn.pl

 

·       Dane sędziów    

Kol. Kacper Hoffmann na bieżąco uzupełnia niezbędne dane sędziów Wlkp.ZPN i tym celu będzie się z Wami kontaktował.

Jeżeli ktoś z Was chce upewnić się, czy jego dane są właściwie zapisane, zmienić je lub uzupełnić, to może skontaktować się z nim osobiście, nr.tel , 518-239-060, mail kacper96hoffmann@gmail.com

*Egzaminy teoretyczne i kondycyjne rozpoczną się pod koniec lutego, szczegóły wkrótce.