fot. Opłaty KS

Obowiązki Sędziego przed Rundą Wiosenną 2019/2020

Opłaty, badania, ubezpieczenie


Biuro Kolegium Sędziów informuje o obowiązkach przed startem rundy wiosennej 2019/2020:

Opłaty:

 • Składka KFP - 60zł (sędziowie, obserwatorzy, seniorzy)
 • Składka KFD 
  • Sędzia asystent międzynarodowy FIFA                  - 1200zł
  • Sedzia międzynarodowa FIFA                     - 550zł
  • Asystent szczebla centralnego                  - 200zł
  • Asystent WKA                                          - 130zł
  • Sędzia II ligi                                            - 300zł
  • Sedzia III ligi                                           - 250zł
  • Sedzia IV ligi                                            - 150zł
  • Sędzia V ligi                                             - 110zł
  • Sędzia Kl.OKR.                                         - 100zł
  • Sędzia A-KL.                                            - 90zł
  • Sędzia B-KL.                                            - 85zł
  • Sędzia Próbny po 6-msc                            - 60zł
  • Sędzia Ekstraligi Kobiet                             - 350zł
  • Sędzia I ligi Kobiet                                   - 250zł
  • Sędzia asystentka szczebel centralny I grupy       - 250zł
  • Sędzia asystentka szczebla centralnego II grupy  - 200zł
  • Sędzia Ekstraklasy Futsalu                        - 200zł
  • Sędzia I ligi Futsalu                                  - 150zł
  • Obserwator szczebla centralnego              - 200zł
  • Obserwator III ligi                                    - 120zł
  • Obserwator IV ligi                                     - 100zł
  • Obserwator pozostałych lig                        - 80zł
  • *Sędzia posiadający uprawnienia FIFA/szczebla centralnego/futsalu płaci stawki wyższe niż te obowiązujące w klasie, do której jest przypisany w WZPN.
 • Zdolność Lekarska - należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres ks.biuro@wielkopolskizpn.pl lub osobiście w Biurze KS. Referent ds. Obsady informuje, iż w pierwszej kolejności na zawody sparingowe obsadzani będą sędziowie z aktualną zdolnością lekarską.
 • Ubezpieczenie PZU - zakres ochrony. Od 2020r. PZU zaproponowało dla sędziów jedną składkę w kwocie 48zł - lista bezimienna zgłaszana przez KS WZPN do PZU(bez wypełniania formularzy). Przypominamy, iż każdy sędzia powinien posiadać Ubezpieczenie NNW. Dopuszczalne jest posiadanie indywidualnych ubezpieczeń NNW lub z zakładów pracy - do okazania.
 • Deklarcja KFP - obowiązek dostarczenia wypełnionych druków przez sędziowiów próbnych z "Kurs 2019"

 

Termin dopełnienia wszystkich formalności upływa na egzaminach przed rundą wiosenną, które odbędą się 7/8.03.2020r. (można dopełnić formalności podczas egzaminów). Płatność obowiązujących składek odbywa się tylko gotówką.

Sędziowie bez aktualnych zdolności lekarskich nie zostaną dopuszczeni do egzaminów biegowych.