fot. Ubezpieczenie NNW dla sędziego piłki nożnej

Plan działania - dotyczy NNW i Licencji sędziowskiej 2023

Krok pierwszy 1

Od 01 czerwca do 10 czerwca br. będziecie mogli przystąpić do ostatnich trzech pakietów ubezpieczenia grupowego w KS WZPN dotyczy wszystkich sędziów do wyboru będą trzy składki 30, 45, 60zł.

W powyższym terminie powinniście wysłać maila pod adres ks.biuro@wielkopolskizpn.pl

W tytule @ należy wpisać NNW 2023 - Imię Nazwisko oraz wysokość składki, w treści @  te same informacje proszę wpisać + STREFA.

Krok drugi 2

Następnie otrzymacie mailem do wypełnienia formularz, który powinniście wypełnić i odesłać od 11 czerwca do 17 czerwca br na adres ks.biuro@wielkopolskizpn.pl .

Na tej podstawie zostanie przygotowana umowa, pomiędzy WZPN a ubezpieczycielem.

Te wszystkie terminy są bardzo istotne, dlatego proszę nie wysyłać maili ani wcześniej, ani później, tylko w określonym czasie, który możecie sobie w tym poście sprawdzić, to samo dotyczy wpłat pieniężnych na konto !

Krok trzeci 3

W terminie od 11.06 do 17.06 br. musicie wpłacić składkę z wybranego wariantu NNW 23 na konto WZPN

Nr. konta 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

To BARDZO WAŻNE ! W tytule wpisujemy: Nazwisko-ImięNNW 2023 – oraz kwota 30, 45, 60 zł  

Żeby zostać objętym ubezpieczeniem grupowym, należy w tych terminach wykonać wszystkie zalecenia, spóźnienie się z czymkolwiek, spowoduje, że nie zostaniesz objęta/ty, ubezpieczeniem grupowym, proszę o tym pamiętać.

Krok czwarty 4

Po tym jak poznacie nowy podział na ligi i klasy rozgrywkowe na sezon 2023/24, to wtedy będziecie musieli opłacić licencje sędziowską za rok 2023/24 według następującego wzoru:

Konto Wielkopolskiego. ZPN: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

W tytule maila wpisujemy: Nazwisko Imię  -Licencja sędziowska 2023 - klasa rozgrywkowa oraz strefa.

Według wzoru ( np. Kowalski Jan - Licencja sędziowska 2023 - klasa A - Poznań)

Wpłaty dokonujemy dopiero od 30 czerwca do 14 lipca br

Wysokość opłat za licencje sędziowskie 2023/24

 • ·        Sędziowie zawodowi – 1.500 zł.
 • ·        Asystenci zawodowi – 700 zł
 • ·        Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 400 zł
 • ·        Sędziowie TopAmator A – 1.000 zł.
 • ·        Sędziowie TopAmator B – 500 zł.
 • ·        Sędziowie III liga - 300 zł.
 • ·        Sędziowie IV liga - 200 zł.
 • .        Sędziowie V liga - 170 zł
 • ·        Sędziowie klasa okręgowa - 150 zł.
 • ·        Sędziowie klasa A - 120 zł.
 • ·        Sędziowie klasa B i C - 100 zł.
 • ·        Asystenci III i IV liga – 120 zł.
 • ·        Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł
 • ·        Sędziowie próbni2 – 10 zł
 • ·        Sędzie Ekstraliga kobiet - 170 zł.
 • ·        Sędzie I liga kobiet - 120 zł.
 • ·        Sędzie II liga kobiet - 100 zł.
 • ·        Sędziowie Ekstraklasa futsal i piłka plażowa - 300 zł.
 • ·        Sędziowie I liga futsal i piłka plażowa - 180 zł.                                               

1. Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.
2. Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.

Krok piąty 5

Od 15 lipca do 10 sierpnia br. mailem @ wysyłamy wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej na sezon 2023/24 (dotyczy wszystkich sędziów),poniżej znajdziecie wniosek do pobrania i wypełnienia ↓

Załącznik Licencja 2023-24.docxZałącznik Licencja 2023-24.docx

Wszystkie dokumenty muszą być bardzo czytelnie wypełnione i wyraźne.

Do wniosku należy załączyć @ scany:
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej,
- kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z
  wykonywaniem obowiązków sędziego piłki nożnej,
- dokument potwierdzający wpłatę licencyjną,

- dokument potwierdzający wpłatę składki na FKSP tzw. KFP 2023 (sędziowie po kursie, którzy nie zostali jeszcze przyjęci do FKSP, dokumentu potwierdzającego zapłacenie składki nie załączają)

I te wszystkie dokumenty wysyłamy @ na adres ks.biuro@wielkopolskizpn.pl w tytule maila wpisujemy Imię Nazwisko z dopiskiem Licencja 2023/24 oraz STREFA

Na bieżąco będą pojawiały się na stronie Kolegium Sędziów informacje związane z tym tematem.

Wszystkie podane terminy są bardzo istotne, dlatego proszę nie wysyłać maili ani wcześniej, ani później, tylko w określonym czasie, który możecie sobie w tym poście sprawdzić, to samo dotyczy wpłat pieniężnych na konto i sposobie ich wypełnienia !