fot. Składy osobowe

Prezydium Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

  1. Zbigniew Cukiert - Przewodniczący Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  2. Andrzej Kozłowski - Z-ca Przewodniczącego Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  3. Kamil Waskowski - Sekretarz Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  4. Remigiusz Lewandowski - Szef Szkolenia Obserwatorów Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  5. Szymon Lizak - Szef Szkolenia Sędziów Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  6. Tomasz Nowicki - Referent Obsady Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN
  7. Marcin Zieliński - Członek Prezydium reprezentujący Strefę Piła
  8. Rajmund Matyniak - Członek Prezydium reprezentujący Strefę Kalisz
  9. Zbigniew Toboła - Członek Prezydium reprezentujący Strefę Leszno
  10. Jerzy Szwaciński - Członek Prezydium reprezentujący Strefę Konin