Program Mentorski 2021/22

Przewodniczący Programu Mentorskiego Kol. Marcin Zieliński powołał grupę mentorską, w skład której weszły następujące osoby.

Program Mentorski 2021/22