fot. Kurs sędziowski 2022

Zapisy na kolejny kurs sędziowski zaczną się w LISTOPADZIE 2022r

Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN zakończyło zapisy na kurs sędziowski, kolejny w 2023 roku. Szkolenie prowadzone będzie w formie hybrydowej, a kandydaci, którzy je ukończą, rozpoczną swoją przygodę z gwizdkiem w rundzie wiosennej.

By móc zostać arbitrem należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim istotne jest kryterium wiekowe - kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat (na dzień 20 marca 2022 roku), wyróżniać się dobrą sprawnością i kondycją fizyczną oraz posiadać wykształcenie średnie lub też być w trakci nauki w technikum/liceum. Przystępując do zajęć trzeba również złożyć:
- zaświadczenie o niekaralności - z Krajowego Rejestru Karnego, wydawane w formie elktronicznej bądź papierowej;
- zdolność lekarską - oświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia spotkań w roli sędziego, z pieczątką i podpisem lakarza (bez znaczenia czy jest to lekarz POZ czy specjalista medycyny sportowej).

Najbliższy kurs odbędzie się w formie hybrydowej. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone online (wieczorową porą od poniedziałku do piątku bądź też w weekendy - pora dnia do ustalenia), po nich w każdej z pięciu stref odbędą się zajęcia praktyczne na boiskach. Szkolenie kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego kursanci będą wyznaczani na mecze piłkarskie od początku rundy wiosennej sezonu 2021/22. Dla zainteresowanych na początku stycznia zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, podczas którego chętni będą mogli rozwiać wszelkie swoje wątpliwości.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 150 złotych. Rejestracja obdywa się poprzez formularz online (klik!). Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem ks.kurs@wielkopolskizpn.pl.