fot. PLAN EGZAMINÓW 2020

SPRAWOZDANIA SĘDZIOWSKIE / EXTRANET

Informujemy, iż przy porozumieniu Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny oraz Kolegium Sędziów, wypracowane zostało zniesienie wysyłki wersji papierowych sprawozdań, które zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021r. na szczeblach wszystkich rozgrywek pod auspicjami Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

W regulaminie rozgrywek zostały jednak umieszczone nowe regulacje dotyczące wypełniania systemu Extranet:

  • zawody rozgrywane w sobotę i niedzielę - Extranet - poniedziałek do godz. 12.00!
  • zawody rozgrywane od poniedziałku do piątku - Extranet - 24h od zakończenia zawodów!

W związku z powyższymi zmianami, sędziowie proszeni są o dokładne i skrupulatne wypełnianie wersji elektronicznej sprawozdania jak i pilnowania terminów. Błędy w wypełnianiu sprawozdań skutkujące poważnymi konsekwencjami, jak np. walkower, będą również w równym stopniu wyciągane wobec sędziego który zawinił. 

Każdy sędzia ma obowiązek dostarczyć wersje papierowe sprawozdań do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, po zakończniu rundy:

  • wiosennej - do 30 czerwca,
  • jesiennej - do 31 grudnia.