fot. sędziowie komunikaty

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej -Poznań z działalności za rok 2018


Sprawozdanie dotyczące Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) przedstawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Jaskólskiego:

sprawozdanie