fot. Sprawozdanie sędziego

Odsyłamy sprawozdania meczowe

W najbliższy dniach zakończy się sezon rozgrywek piłkarskich 2020/21 w Wielkopolskim ZPN.  Dlatego przypominamy o jednorazowym i terminowym dostarczeniu lub przesłaniu listem poleconym sprawozdań z meczy w wersji papierowej, ponieważ na tej podstawie zostanie dokonana dodatkowa weryfikacja prowadzonych przez sędziów spotkań.

Sprawozdania z całej Wielkopolski proszę sprawdzić i dostarczyć osobiście do biura Kolegium Sędziów lub wysłać na adres: WZPN  Poznań ul. Warmińska 1, z dopiskiem ,,Kolegium Sędziów” w nieprzekraczalnym terminie od 28 czerwca do 9 lipca 2021.