fot. Tematem wczorajszego szkolenia była "Symulacja i prawidłowa ocena zdarzenia"

Tematem wczorajszego szkolenia była "Symulacja i prawidłowa ocena takiego zdarzenia"

W czwartek 18 maja odbyło się kolejne szkolenie w rundzie wiosennej sezonu 2022/23 dla wszystkich członków KS WZPN. Tematem przewodnim była "Symulacja oraz prawidłowa ocena tego typu zdarzeń"

Prelegentem spotkania był Piotr Tenczyński, który przedstawił nam kryteria, jakimi powinni kierować się sędziowie w ocenie tego typu zdarzeń, w trakcie szkolenia sędziowie mogli również przybliżyć nam swój punkt widzenia, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz poruszyć sprawy bieżące.