Zakaz reprezentowania drużyny 16/11/2023

Koleżanki i Koledzy, poniżej znajdziecie listę osób, które z różnych powodów nie mogą przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni.

W celu pełnej identyfikacji danej osoby możecie skontaktować się ze swoim referentem ds. obsady  ↓Zakaz reprezentowania drużyny 16/11/2023