fot. Opłaty KS

Zaległości w opłatach wobec WZPN

Termin do 29.02.2020r.


Biuro Kolegium Sędziów informuje, iż wielu sędziów nadal ma zaległości w opłatach wobec Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (m.in. Kary Dyscyplinarne).

Informujemy, iż sędziowie, którzy nie dopełnią opłat do 29.02.2020r., nie będą wyznaczani na zawody w rundzie wiosennej 2019/2020.

Sędziowie z zaległościami zostali o nich poinfomowani mailowo bądź telefonicznie.