fot. Wielkopolski ZPN

Zmiana wysokości wypłacanych ekwiwalentów sędziowskich

Wielkopolski ZPN informuje, że w związku z wprowadzeniem od 1 października niższej stawki podatku wynoszącej 17%, zmianie uległy wysokości ekwiwalentów wypłacanych delegowanym sędziom.

Od początku IV kwartału w życie weszły nowe zapisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. Najistotniejsza modyfikacja, jaka wskutek tego zaszła, to obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17%, co ma wpływ na obliczenie wysokości ekwiwalentu należnego sędziom za prowadzenie spotkań.

Arbitrzy rozliczani na podstawie delegacji na zawody, od tej pory otrzymają nieznacznie wyższy ekwiwalent od klubu. Nowe stawki wypłat określa zaktualizowana tabela ekwiwalentów (klik!). Dla klubów zmiany nie mają większego znaczenia - więcej zapłacą arbitrom, ale odprowadzą za ich pracę mniejszy podatek. Kwota brutto nie ulega zmianie, a zatem wydatki klubów będą identyczne jak do tej pory. Jednocześnie oznacza to, że zmianie nie ulega wysokość stawek wypłacanych sędziom prowadzącym działalność gospodarczą i rozliczających się poprzez faktury z klubami.

Wielkopolski ZPN przypomina przy okazji klubom o możliwości rozliczania ekwiwalentów poprzez ryczałt wpłacany do Związku bądź też dokonywanie płatności przelewami. Kolejna możliwość dołączenia do tych programów nastąpi na początku 2020 roku przed rundą wiosenną.