fot. Wielkopolski ZPN

Zmiany stawek w delegacjah sędziowskich

W związku ze zmianami podatkowymi nastąpiły zmiany wysokości kwot wpisywanych na delegacjach sędziowskich.

Zgodnie z nowymi wykładniami skarbowo-prawnymi, sędziowie wypełniający delegację muszą na nich wpisać podatek w wysokości 17,75% - nie jak wcześniej informowano 17%. Wartość 17,75% stosować będzie również Wielkopolski ZPN przy wypłatach ekwiwalentów za spotkania klubów, które płatności sędziowskie rozliczają ze Związkiem ryczałtowo.

W związku z powyższym sędziowie otrzymujący wynagrodzenie za pracę od Wielkopolskiego ZPN mogą odnieść mylne wrażenie złego obliczenia ich należności. Wszystko odbywa się jednak zgodnie z przedstawioną wykładnią. Docelowa stawka 17% będzie obliczana normalnie od 1 stycznia 2020 roku.