Ekwiwalenty

Wydział Gier i Ewidencji przypomina o zasadach liczenia ekwiwalentów oraz ryczałtów za zawodników.

 Zgodnie z Uchwałą nr V/88 z dnia 23 maja 2018 Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników z późniejszą zmianą oraz zgodnie z Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 z późniejszą zmianą  Zarządu PZPN w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN informuje, iż :

  • Ekwiwalent przysługuję klubowi odstępującemu za zawodnika wolnego który nie jest związany z klubem deklaracją gry amatora lub kontraktem oraz który nie ukończył 23 roku życia;
  • W przypadku zawodników między 23 a 28 rokiem życia klubowi odstępującemu przysługuje opłata ryczałtowa, jej wysokość zależy od klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego ( Uchwała nr I/9 z 28 stycznia 2019 z późniejszą zmianą  Zarządu PZPN;
  • W przypadku gdy zawodnik podpisał któryś z w/w dokumentów lub rozegrał mecz w obecnym sezonie klub w zimowym "oknie transferowym"  może żądać za zawodnika dowolnej kwoty.
  • W przypadku sporu między klubami w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu kluby mogą zgłosić się z zapytaniem o wyliczenie ekwiwalentu podając imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, klub odstępujący oraz pozyskujący. Mail musi pochodzić z oficjalnej skrzynki klubu z domena wielkopolskizpn.pl. Wielkopolski ZPN ma 14 dni na ustosunkowanie się do zapytania.