Identyfikacja wizualna Wielkopolskiego ZPN

LOGOTYP

W 2017 roku dokonano zmiany logotypu Wielkopolskiego ZPN w oparciu o poprzedni znak. Nowa wersja w podstawowym wariancie składa się ze znaku graficznego i umieszczonej obok niej pełnej nazwy Związku. W użyciu jest również wariant uzupełniający w orientacji pionowej z zamianą nazwy na skrót WZPN umieszczony pod znakiem graficznym. Tę wersję należy stosować wyłącznie w sytuacji, kiedy nie ma możliwości użycia wariantu podstawowego, np. ze względu na dostępny obszar prezentacji znaku.

Należy pamiętać, że znak graficzny i tekst wspólnie tworzą logotyp jako całość i nie występują odrębnie jako element identyfikacji!

Wykorzystując logotyp zawsze stosuj się do zasad zawartych w Księdze Znaku!

Geneza logo

 

NAZEWNICTWO

Właściwą do stosowania nazwą Związku jest pełna - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej - bądź też skrócona - Wielkopolski ZPN. Wskazane formy można traktować równorzędnie.

W komunikacji tekstowej nie należy używać zwrotu „WZPN". Skrót ten jest używany przez Polski Związek Piłki Nożnej do określania ogółu wojewódzkich związków piłkarskich, w związku z czym nie jest to wersja jednoznacznie identyfikująca Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Nazwa WZPN

 

DO POBRANIA

KSIĘGA ZNAKU

LOGOTYPY


WERSJA PODSTAWOWA (POZIOMA)
WYKORZYSTUJĄC LOGOTYP ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W KSIĘDZE ZNAKU!

KOLOROWA NA JASNYM TLE
WEKTOR RASTER

KOLOROWA NA CIEMNYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA CZARNYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA NIEBIESKIM TLE
WEKTOR RASTER


WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA (PIONOWA)
WYKORZYSTUJĄC LOGOTYP ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W KSIĘDZE ZNAKU!

KOLOROWA NA JASNYM TLE
WEKTOR RASTER

KOLOROWA NA CIEMNYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA BIAŁYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA CZARNYM TLE
WEKTOR RASTER

MONOCHROMATYCZNA NA NIEBIESKIM TLE
WEKTOR RASTER