INFORMACJE TRANSFEROWE

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ


Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 31 sierpnia;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 30 września;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do zakończenia najbliższego tzw. zimowego okresu transferowego, a następnie uprawnieni do gry.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Wszystkie zmiany przynależności klubowej zawodników dokonywane są wyłącznie poprzez system Extranet.

Wnioseki transferowe, które zostaną złożone w czwartek do godziny 15:00, zostaną rozpatrzone do piątku do północy.

ZŁOŻENIE WNIOSKU PO TYM TERMINIE NIE GWARANTUJE, ŻE ZOSTANIE ON ZAAKCEPTOWANY PRZED WEEKENDEM!

Dokumtacja transferów

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKA
W SYSTEMIE PZPN24 / EXTRANET
 

PRZEJŚCIE ZAWODNIKA WOLNEGO


Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego, należy złożyć wniosek w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.

TRANSFER DEFINITYWNY / CZASOWY ZAWODNIKA

Może być dokonany w momencie, kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym. Aby dokonać transferu należy złożyć wniosek transferowy w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.


OPŁATY TRANSFEROWE

- płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN:
95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

- bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, to znaczy podanie nazwy klubu, informacji za co jest dokonywana płatność, danych zawodnika, którego sprawa dotyczy. Na przykład:
„KS Poznań, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”;

- za każdą płatność, która wynika z obecnie obowiązującego Regulaminu Rozgrywek, Wielkopolski ZPN wystawia fakturę.

OPLATY_Pozyskujacy.png

OPLATY_Wyrejestrowanie.png

 


DOKUMENTACJA

DEKLARACJA GRY AMATORA
ZAŁĄCZNIK DO DGA - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH - ZAWODNIK NIELETNI
ZAŁĄCZNIK DO DGA - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH - ZAWODNIK PEŁNOLETNI
WZORCOWY KONTRAKT O PROFESJONALNE UPRAWIANIE PIŁKI NOŻNEJ
PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLUBU

UMOWA TRANSFEROWA
ANEKS DO UMOWY - SKRÓCENIE / WYDŁUŻENIE WYPOŻYCZENIA
POROZUMIENIE WS. ROZWIĄZANIA DEKLARACJI GRY AMATORA

ZWOLNIENIE Z KLUBU

JAK ZGŁASZAĆ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH


PRZEPISY TRANSFEROWE

UCHWAŁA NR VIII/124 Z DNIA 14.07.2015 R. ZARZĄDU PZPN WS. STATUSU ZAWODNIKÓW ORAZ ZASAD ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ (z późniejszymi zmianami - akt. 16 lutego 2022 r.)

UCHWAŁA NR III/21 Z DNIA 26.07.2002 R. ZARZĄDU PZPN - ZASADY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY KLUBEM SPORTOWYM A ZAWODNIKIEM O STATUSIE AMATORA (z późniejszymi zmianami - akt. 16 lutego 2022)

UCHWAŁA NR I/10 Z DNIA 28.01.2018 R. ZARZĄDU PZPN WS. SZCZEGÓLNYCH ZASAD POTWIERDZANIA I UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY W PRZYPADKU WYCOFANIA DRUŻYNY KLUBU Z ROZGRYWEK PIŁKARSKICH (z późniejszymi zmianami - akt. 16 lutego 2022)

UCHWAŁA NR III/54 Z DNIA 27.03.2015 R. ZARZĄDU PZPN - MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW W SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ (z późniejszymi zmianami - akt. 16 lutego 2022 r.)

UCHWAŁA NR VI/90 Z DNIA 16.06.2023 R. ZARZĄDU PZPN - MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW W SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ (obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.)

UCHWAŁA NR I/9 z 28 STYCZNIA 2019 ROKU ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SPRAWIE OPŁATY RYCZAŁTOWEJ DLA KLUBU ODSTĘPUJĄCEGO

UCHWAŁA NR V/88 Z DNIA 23 MAJA 2018 ROKU ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD USTALANIA EKWIWALENTU ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKÓW