INFORMACJE TRANSFEROWE

Aktualizacja: 12 sierpnia 2021 r.


REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW

Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowany za pomocą Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "ZAWODNICY" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA ZAWODNIKÓW"
-> "DODAJ NOWEGO ZAWODNIKA" (prawy górny róg ekranu)


UPRAWNIENIE ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK

Dokonywane jest za pomocą Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "ZAWODNICY" (po lewej stronie ekranu)
-> "WNIOSKI O UPRAWNIENIA"
-> "DODAJ WNIOSEK" (prawy górny róg ekranu)
Po wybraniu wszystkich zawodników do uprawnienia należy kliknąć „zapis ostateczny” w prawym górnym rogu ekranu.


PRZEJŚCIE WOLNEGO ZAWODNIKA

Każdy zawodnik o statusie amatora z dniem 1 lipca uzyskuje status zawodnika wolnego do momentu podpisania deklaracji gry amatora w klubie na kolejny sezon bądź do momentu wystąpienia w pierwszym meczu nowego sezonu w klubie (po wcześniejszym uprawnieniu do rozgrywek). Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego należy złożyć wniosek w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!)

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.


TRANSFER DEFINITYWNY / CZASOWY ZAWODNIKA

Może być dokonany w momencie, kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym. Aby dokonać transferu należy złożyć wniosek transferowy w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.


DODATKOWE INFORMACJE

- płatności mogą być dokonywane gotówką w siedzibie Wielkopolskiego ZPN bądź przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260;

- bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, to znaczy podanie nazwy klubu, informacji za co jest dokonywana płatność, danych zawodnika, którego sprawa dotyczy. Na przykład:
„KS Poznań, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”;

- za każdą płatność związaną z transferami i uprawnieniami Wielkopolski ZPN wystawia fakturę;

- wszystkie transfery definitywne, czasowe oraz przejścia wolnych zawodników dokonywane są wyłącznie poprzez system Extranet;

- rejestracja przed kolejką ligową jest możliwa do czwartku do godziny 15:00. Nie ma gwarancji, że dokumenty złożone po tym terminie zostaną zaakceptowane przed weekendem!


OPŁATY TRANSFEROWE

OPLATY_Pozyskujacy.png

OPLATY_Wyrejestrowanie.png