INFORMACJE TRANSFEROWE

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ

Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 31 sierpnia;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku w terminach:

A. od 1 lipca do 30 września;
B. od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do zakończenia najbliższego tzw. zimowego okresu transferowego, a następnie uprawnieni do gry.

Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

Wszystkie zmiany przynależności klubowej zawodników dokonywane są wyłącznie poprzez system Extranet.

W przypadku zimowego okresu transferowej zaleca się, aby wnioski transferowe w systemie Extranet zostały złożone do czwartku do godziny 15:00.

ZŁOŻENIE WNIOSKU PO TYM TERMINIE NIE GWARANTUJE, ŻE ZOSTANIE ON ZAAKCEPTOWANY PRZED WEEKENDEM!

Formy transferów - zima 22

 

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKA
W SYSTEMIE PZPN24 / EXTRANET

 

PRZEJŚCIE ZAWODNIKA WOLNEGO

Aby dokonać przejścia zawodnika wolnego, należy złożyć wniosek w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.

TRANSFER DEFINITYWNY / CZASOWY ZAWODNIKA

Może być dokonany w momencie, kiedy zawodnik podpisał deklarację gry amatora bądź wystąpił w chociaż jednym meczu w klubie macierzystym w danym sezonie rozgrywkowym. Aby dokonać transferu należy złożyć wniosek transferowy w portalu Kluby24.pzpn.pl (klik!).

Funkcja ta jest dostępna po zalogowaniu się do systemu, a następnie wyborze:
-> "TRANSFERY KRAJOWE" (po lewej stronie ekranu)
-> "LISTA WNIOSKÓW TRANSFEROWYCH"
-> "DODAJ TRANSFER" (prawy górny róg ekranu)
Po znalezieniu zawodnika oraz wybraniu odpowiedniego typu zmiany przynależności klubowej trzeba załączyć niezbędne dokumenty i wysłać wniosek transferowy.


OPŁATY TRANSFEROWE

- płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na konto Wielkopolskiego ZPN:
95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

- bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, to znaczy podanie nazwy klubu, informacji za co jest dokonywana płatność, danych zawodnika, którego sprawa dotyczy. Na przykład:
„KS Poznań, klasa B” lub „KS Poznań, transfer zawodnika Adam Nowak”;

- za każdą płatność, która wynika z obecnie obowiązującego Regulaminu Rozgrywek, Wielkopolski ZPN wystawia fakturę.

Opłaty transferowe - zima 22

OPLATY_Wyrejestrowanie.png