Logotypy ARTBUD IV ligi

WERSJA PODSTAWOWA

Logotyp powinien być stosowany w wersji podstawowej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jest to nominalny znak tworzący spójną całość - nie można zatem stosować poszczególnych elementów odrębnie. Przy wykorzystaniu logotypu we wszelkich projektach należy pamiętać o zachowaniu właściwości określonych w księdze znaku - wymiarów pola ochronnego oraz właściwej kolorystyki.

Wersja podstawowa ma dwa warianty przygotowane do wykorzystania w zależności od rodzaju (jasne/ciemne) tła.

ARTBUD IV liga - logotyp - wersje podstawowe

 

WERSJA MONOCHROMATYCZNA

Dopuszczalne jest również stosowanie znaku jednokolorowego. Podobnie jak wersja podstawowa, przygotowany został on w dwóch wariantach zależnych od tła, na jakim ma zostać umiejscowiony.

Wersje monochromatyczne mają zastosowanie wyłącznie w określonych sytuacjach, kiedy wszystkie elementy graficzne na materiale są użyte w jednolitej kolorystyce bądź też tło jest wielokolorowe. Ponadto dopuszczalne jest ich użycie przy materiałach video, gdzie tło jest zmienne - o ile takie zastosowanie będzie mieć pozytywny wpływ na widoczność logotypu.

 

ARTBUD IV liga - logotyp - wersje monochromatyczne

 

FORMY NIEDOZWOLONE

Zabronione jest stosowanie wszelkich modyfikacji logotypu rozgrywek ARTBUD IV ligi bez względu na to czy będą one miały widoczny wpływ na odbiór wizualny znaku czy też nie. W szczególności należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:
- stosuj prawidłową wersję w odniesieniu do tła, na jakim ją umieszczasz;
- zachowuj właściwie pole ochronne;
- nie umieszczaj znaku na tle o podobnej kolorystyce;
- nie zmieniaj kolorystyki znaku;
- nie ingeruj w poszczególne elementy składowe znaku;
- nie obracaj znaku;
- nie przekształcaj i nie zmianiej proporcji znaku;

ARTBUD IV liga - logotyp - niedozwolone

 

DO POBRANIA

KSIĘGA ZNAKU

LOGOTYPY


WERSJA PODSTAWOWA
WYKORZYSTUJĄC LOGOTYP ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W KSIĘDZE ZNAKU!

DLA JASNEGO TŁA
WEKTOR RASTER

DLA CIEMNEGO TŁA
WEKTOR RASTER

WERSJA MONOCHROMATYCZNA
WYKORZYSTUJĄC LOGOTYP ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W KSIĘDZE ZNAKU!

NA JASNYM TLE
WEKTOR RASTER

NA CIEMNYM TLE
WEKTOR RASTER