Program grantowy Wielkopolskiego ZPN

40 000 złotych co roku, w czterech turach - taką kwotę Wielkopolski ZPN przeznacza na wsparcie imprez piłkarskich w regionie. Beneficjentami są tysiące zawodników, którzy dzięki tej inicjatywie mogą brać udział w w licznych turniejach.

Program grantowy został uruchomiony wraz z początkiem 2020 roku. Ustalone wówczas zasady praktycznie w niezmienionym kształcie obowiązują do dziś. Pula do rozdysponowania w ramach projektu wynosi 40 tysięcy złotych i jest dzielona równo na cztery części - kwartały. Wsparcie przyznawane jest w formie dwóch grantów - dużego w wysokości 4000 złotych i sześciu małych po maksymalnie 1000 złotych. Sporadycznie zdarza się, że do dofinansowania zakwalifikowanych zostaje większa liczba projektów, wówczas poszczególne wartości dzielone są na mniejsze sumy, np. 2 duże granty po 2000 złotych lub 7 małych grantów po nieco ponad 800 złotych. Zawsze jednak łączna pula na kwartał nie przekracza 10 tysięcy złotych. Teoretycznie może tak się stać, gdy z poprzednich kwartałów pozostaną niewykorzystane środki, jednakże taka sytuacja na przestrzeni 2 lat obowiązywania programu jeszcze się nie wydarzyła.

Oprócz kwoty stały jest harmonogram przyznawania środków organizatorom imprez. Wraz z początkiem miesiąca poprzedzającego kolejny kwartał ogłaszany jest okres przyjmowania wniosków. Są one maksymalnie uproszczone, by ich przygotowanie nie odstraszało od ubiegania się o związkową pomoc. Na tym etapie przekazuje się podstawowe informacje o rodzaju imprezy, jej beneficjentach (uczestnikach), historii turniejów, innych partnerach wydarzeń czy ich promocji. Czas na złożenie aplikacji wynosi około dwóch tygodni, jednakże mając na względzie stały kalendarz programu grantowego, można wniosek przygotować sobie wcześniej.

Złożone dokumentacje trafiają do rozpatrzenia do Komisji Grantowej. To kilkuosobowe gremium, którego skład wybiera Zarząd Wielkopolskiego ZPN. Komisja na podstawie określonych kryteriów dokonuje punktacji i tworzy ranking decydujący o tym, gdzie trafią związkowe pieniądze. Obecnie głównymi czynnikami są zasięg turnieju, jego historia, działania promocyjne, wsparcie zewnętrzne czy oraz renoma organizatora. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią nie jest brana pod uwagę liczba uczestników wydarzenia, która początkowo była wysoko punktowana.

Co należy podkreślić, o granty ubiegać się mogą wszelkie podmioty organizujące wydarzenia piłkarskie. Mogą to być również kluby niezrzeszone w Związku czy firmy prywatne i takie sytuacje już miały zresztą miejsce. Szeroki jest również zakres wspieranych imprez - ważne, by zawierały one w sobie element piłkarski, nie muszą to być jednak koniecznie rozgrywki. Dofinansowane były już między innymi obchody jubileuszowe klubów.

Wyniki konkursu ogłaszane są z reguły tuż przed rozpoczęciem danego kwartału. Podmioty, które wsparcie otrzymały, muszą udokumentować jego wydatkowania. Do obowiązków beneficjentów należy również odpowiednia ekspozycja związkowego brandingu i przygotowanie sprawozdania z imprezy.

W ramach Programu Grantowego każdy podmiot może otrzymać grant tylko raz w roku kalendarzowym. Dzięki temu na przestrzeni 12 miesięcy pomoc trafia do niemal 30 organizatorów imprez piłkarskich.