DOKUMENTY I WYMOGI LICENCYJNE

Maj corocznie jest miesiącem przeznaczonym na procedurę licencyjną. Podobnie jak przed rokiem, Komisja ds. Licencji Klubowych Wielkopolskiego ZPN czeka na wnioski złożone za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy licencje.wielkopolskizpn.pl.

Zgodnie z przepisami uzyskanie licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. Z roku na rok Wielkopolski ZPN maksymalnie upraszcza dokumentację, by jej wypełnienie wiązało się z minimalnym nakładem pracy po stronie klubów. Przełomowym momentem było uruchomienie dedykowanej platformy, dzięki której aplikację można przygotowywać etapami i uzupełniać w późniejszym czasie dokumentację wymagającą sprawdzenia bądź skompletowania. Co więcej, system w trakcie wypełniania wniosku sprawdza jego kompletność i dopiero, gdy będzie on ukończony, pozwoli na jego wysłanie.

System licencje.wielkopolskizpn.pl ułatwia nie tylko składanie aplikacji, ale też ich rozpatrywanie i pobieranie otrzymanej licencji. Dzięki powiadomieniom, tuż po decyzji Komisji klub dowiaduje się, czy ich wniosek został przyjęty czy też wymaga poprawy. W przypadku pomyślnej decyzji możliwe jest też od razu dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym.

Każdy z klubów uczestniczących w rozgrywkach ma swoje indywidualne konto na platformie, powiązane z klubowym kontem mailowym w domenie @wielkopolskizpn.pl. W przypadku zapomnienia danych dostępowych należy skorzystać z procedury przypomnienia hasła.

Wraz z uruchomieniem nowej platformy przed sezonem 2021/22, do złożenia wniosków zobligowane były wszystkie kluby. Część z nich otrzymała licencję na dwa kolejne sezony, a więc 2021/22 i 2022/23. W pierwszej kolejności zachęcamy zatem do sprawdzenia okresu ważności posiadanej licencji, być może bowiem procedura w tym roku Państwa klubu nie dotyczy. Na pewno o licencję wnioskować muszą wszystkie kluby ARTBUD IV ligi, bowiem na tym szczeblu licencje są przyznawane wyłącznie na rok. W pozostałych ligach można otrzymać dokument ważny dwa sezony.

Komisja ds. Licencji Klubowych przypomina, że wnioski należy składać zgodnie z klasą rozgrywkową, w której zespół obecnie występuje. W przypadku spadku nie ma konieczności ponownego wnioskowania, nowa aplikacja jest natomiast niezbędna w przypadku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Beniaminkowie na przygotowanie poprawnej dokumentacji mają 5 dni od otrzymania informacji z Komisji lub też Wydziału Gier i Ewidencji.

Aplikacje licencyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja. Niedotrzymanie terminu może skutkować karami, w tym m.in. nieuwzględnieniem zespołu w danej lidze na kolejny sezon. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z Komisją - licklub@wielkopolskizpn.pl.

 

 

PROCEDURA LICENCYJNA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- wnioski tylko online przez platofmę licencyjną - licencje.wielkopolskizpn.pl;

- termin: do 31 maja;

- wnioskowanie o licencję na klasę rozgrywkową, w której zespół występuje w obecnym sezonie;

- płatność po otrzymaniu decyzji o przyznaniu licencji;

- kluby IV ligi otrzymują licencję wyłącznie na sezon 2022/23, w pozostałych klasach rozgrywkowych można wnioskować o licencję na dwa sezony pod warunkiem posiadania prawa do użytkowania obiektu na cały ten okres.

 

PROCEDURA LICENCYJNA - WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE

ZMIANY WŁADZ NIEODNOTOWANE W KRS/EWIDENCJI
Jeżeli w klubie dokonano zmian we władzach, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS/ewidencji, do wniosku licencyjnego - jako załączniki dodatkowe - powinny zostać złożone również kopie uchwał Walnych Zgromadzeń w zakresie omawianych zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem prez osoby składające wnioski w imieniu klubu.

SZKOLENIE MŁODZIEŻY
W poszczególnych klasach rozgrywkowych wymagane jest prowadzenie następującej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych:
- IV liga - 3 zespoły;
- V liga - 2 zespoły;
- Klasa Okręgowa - 1 zespół.
Do powyższego limitu wliczane są drużyny od juniora starszego (A1) do żaka (F2).

W przypadku braku odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać umowy o współpracy - obejmujące określoną liczbę drużyn - z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży.

Podmioty szkolące młodzież mogą podpisać umowy z więcej niż jednym klubem, ale tylko pod warunkiem, że działają one na terenie tego samego powiatu.

Możliwe jest zwolnienie klubu z obowiązku posiadania jednej z wymaganych drużyn młodzieżowych. Wiąże się to z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 (IV liga) i 1500 (V liga, Klasa Okręgowa) złotych, która w całości przeznaczana jest na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski ZPN. Nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów - jeśli klub nie będzie w stanie spełnić kryterium, nie otrzyma licencji.