DOKUMENTY I WYMOGI LICENCYJNE

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

BENIAMINKOWIE

Kluby awansujące do wyższych lig składają aplikacje do 15 maja (wyjątek Klasa A - do 30 maja) do następujących osób:

IV liga - Miłosz Łondka - milosz.londka@wielkopolskizpn.pl; 797 389 539
V liga - Arkadiusz Skuza - arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl; 516 853 236
Klasa Okręgowa - Krzysztof Olędrowicz - krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl; 517 434 731
Klasa A - Marek Grochowski - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl; 607 567 413

Kluby, które nie zmieniają klasy rozgrywkowej, muszą złożyć dokumenty zgodnie z przynależnością ligową w sezonie 2019/20 w sposób określony dla poszczególnych klas:

IV LIGA

JAK: mailowo na adres licklub@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 15 maja
DECYZJA: do 30 maja
OSOBA KONTAKTOWA: Miłosz Łondka - milosz.londka@wielkopolskizpn.pl; 797 389 539

V LIGA

JAK: mailowo w zależności od grup:
gr. 1 - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl
gr. 2 i 3 - arkadiusz.skuza@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 15 maja
DECYZJA: do 30 maja
OSOBA KONTAKTOWA: w zależności od grup
gr. 1 - Marek Grochowski - 607 567 413
gr. 2 - Arkadiusz Skuza - 516 853 236

KLASA OKRĘGOWA

JAK: mailowo, wg biur prowadzących rozgrywki. W zależności od grup:
gr. 1 - violetta.jablonska@wielkopolskizpn.pl
gr. 2 - lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl
gr. 3 i 4 - krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl
gr. 5 - leszek.barczynski@wielkopolskizpn.pl
gr. 6 - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 15 maja
DECYZJA: do 15 czerwca
OSOBA KONTAKTOWA: w zależności od grup
gr. 1 - Violetta Jabłońska - 504 493 229
gr. 2 - Lidia Pingot - 502 678 957
gr. 3 i 4 - Krzysztof Olędrowicz - 517 434 731
gr. 5 - Leszek Barczyński - 722 202 230
gr. 6 - Marek Grochowski - 607 567 413

KLASA A

JAK: mailowo, wg biur prowadzących rozgrywki. W zależności od grup:
gr. 1, 7, 8 i 9 - krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl
gr. 2 - leszek.barczynski@wielkopolskizpn.pl
gr. 3 i 4 - violetta.jablonska@wielkopolskizpn.pl
gr. 5 - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl
gr. 6 - lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 30 maja
DECYZJA: do 30 czerwca
OSOBA KONTAKTOWA: w zależności od grup
gr. 1, 7, 8 i 9 - Krzysztof Olędrowicz - 514 434 731
gr. 2 - Leszek Barczyński - 722 202 230
gr. 3 i 4 - Violetta Jabłońska - 504 493 229
gr. 5 - Marek Grochowski - 607 567 413
gr. 6 - Lidia Pingot - 502 678 957

KLASA B

JAK: mailowo, wg biur prowadzących rozgrywki. W zależności od grup:
gr. 1 i 2 - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl
gr. 3, 4 i 5 - krzysztof.oledrowicz@wielkopolskizpn.pl
gr. 6, 9 i 10 - violetta.jablonska@wielkopolskizpn.pl
gr. 7 i 11 - leszek.barczynski@wielkopolskizpn.pl
gr. 8 - lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 30 maja
DECYZJA: do 30 czerwca
OSOBA KONTAKTOWA: w zależności od grup
gr. 1 i 2 - Marek Grochowski - 607 567 413
gr. 3, 4 i 5 - Krzysztof Olędrowicz - 514 434 731
gr. 6, 9 i 10 - Violetta Jabłońska - 504 493 229
gr. 7 i 11 - Leszek Barczyński - 722 202 230
gr. 8 - Lidia Pingot - 502 678 957

KLASY MŁODZIEŻOWE

JAK: mailowo, wg biur prowadzących rozgrywki:
KALISZ - violetta.jablonska@wielkopolskizpn.pl
KONIN - lidia.pingot@wielkopolskizpn.pl
LESZNO - leszek.barczynski@wielkopolskizpn.pl
PIŁA - marek.grochowski@wielkopolskizpn.pl
POZNAŃ - rozgrywki@wielkopolskizpn.pl
KIEDY: do 30 maja
DECYZJA: do 15 czerwca
OSOBA KONTAKTOWA: w zależności od grup
KALISZ - Violetta Jabłońska- 504 493 229
KONIN - Lidia Pingot - 502 678 957
LESZNO - Leszek Barczyński - 722 202 230
POZNAŃ - Kajetan Olszewski - 600 437 121
PIŁA - Marek Grochowski - 607 567 413

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

ZMIANY ZASAD SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA BENIAMINKÓW

Zgodnie z decyzją podjętą po zakończeniu sezonu 2019/20, kluby, które wywalczyły awans, składają od razu dokumenty o przyznanie licencji na grę w wyższej klasie rozgrywkowej! Należy pamiętać o zachowaniu właściwych terminów złożenia dokumentacji. Uwagę zwrócić muszą przede wszystkim kluby, które wywalczyły prawo gry w Klasie Okręgowej. Pierwotnie mogły złożyć dokumenty do 30 maja (będąc w Klasie A), teraz muszą to zrobić wcześniej - do 15 maja!

SZKOLENIE MŁODZIEŻY

W poszczególnych klasach rozgrywkowych wymagane jest prowadzenie następującej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych:
- IV liga - 3 zespoły;
- V liga - 2 zespoły;
- Klasa Okręgowa - 1 zespół.
Do powyższego limitu nie są wliczane drużyny Skrzatów, bowiem nie w nich regularnych rozgrywek.

W przypadku braku odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać umowy o współpracy - obejmujące określoną liczbę drużyn - z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży.

Podmioty szkolące młodzież mogą podpisać umowy z więcej niż jednym klubem, ale tylko pod warunkiem, że działają one na terenie tego samego powiatu.

Możliwe jest zwolnienie klubu z obowiązku posiadania jednej z wymaganych drużyn młodzieżowych. Wiąże się to z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 (IV liga) i 1500 (V liga, Klasa Okręgowa) złotych, która w całości przeznaczana jest na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski ZPN. Nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów - jeśli klub nie będzie w stanie spełnić kryterium, nie otrzyma licencji.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW

Należy zwrócić uwagę, by wniosek licencyjny został podpisany zgodnie z zapisanymi w statutach klubów zasadami ich reprezentacji i ważności składania oświadczeń. Dokumenty należy podpisać na ostatniej stronie, a także parafować u dołu każdą z wcześniejszych stron! Parafki złożyć muszą wszystkie osoby wymagane zapisami statutowymi, które składają podpis na końcu dokumentu.

CZAS OBOWIĄZYWANIA LICENCJI

Jeśli klub posiada już licencję na sezon 2020/21, nie musi składać ponownego wniosku, chyba że wywalczył awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Wówczas konieczne jest ponowne przejście procesu licencyjnego na zasadach właściwych dla wyższej ligi.

OPŁATY ZA LICENCJE

Wysokość opłaty licencyjnej uzależniona jest od klasy rozgrywkowej, na jaki składany jest wniosek.

  • IV liga - 150 złotych;
  • pozostałe rozgrywki seniorskie - 100 złotych;
  • rozgrywki młodzieżowe - 50 złotych.

Opłata dotyczy jednego sezonu. W przypadku, gdy klub posiada licencję na przyszły sezon, a wywalczył awans do IV ligi bądź też zakłada zespół seniorski, dokonuje jedynie wpłaty różnicy pomiędzy poszczególnymi opłatami.

ZMIANY WŁADZ NIEODNOTOWANE W KRS/EWIDENCJI

Jeżeli w klubie dokonano zmian we władzach, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS/ewidencji, do wniosku licencyjnego - jako załączniki dodatkowe - powinny zostać złożone również kopie uchwał Walnych Zgromadzeń w zakresie omawianych zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem prez osoby składające wnioski w imieniu klubu.