Założenia projektowe Kadr Regionów

Autorski projekt kadr powiatów wprowadzony został przez Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN wiosną 2019 roku. Jego rozwój wstrzymała pandemia uniemożliwiając prowadzenie regularnych jednostek treningowych dla najbardziej uzdolnionych zawodników z danego terenu. Czas ten spożytkowano na szczegółową ocenę i dopracowanie założeń programowych, co zaowocowało ewaluacją projektu do Kadr Regionów.

W nowej formule założenia pozostaną podobne. Główny cel to dodatkowe szkolenie wyróżniających się zawodników, jednakże z większą intensywnością - treningi kadrowe mają być przeprowadzane raz w tygodniu. Uwaga szkoleniowa kierowana będzie na doskonalenie umiejętności specjalnych. Dzięki dużej regularności zajęć możliwy będzie systematyczny monitoring postępów poszczególnych zawodników, tym samym Kadry Regionów staną się istotnym elementem w procesie selekcji do kadr wojewódzkich.

Projekt kierowany jest do zawodniczek i zawodników w kategorii Orlika. Co istotne, na pierwszym etapie selekcja będzie całkowicie otwarta - każdy trener będzie mógł zgłosić na konsultacje zawodników ze swojej drużyny i wszyscy zostaną poddani obserwacji podczas jednostek treningowych. Oceny dokona szerokie grono trenerów, w którym znajdą się zarówno szkoleniowcy pracujący w klubach, jak również przedstawiciele Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego, a także wybrani trenerzy docelowo mający prowadzić zajęcia.

kadry_regionow_piramida

Zadaniem trenera Kadry Regionu będzie przygotowywanie mezocyklu treningowego i konspektów zajęć, zgodnie z którymi jednostki będą prowadzone, selekcja zawodniczek i zawodników, prowadzenie dokumentacji uczestników zajęć i nadzór nad sprzętem. Bezpośrednie wsparcie organizacyjne stanowić będą koordynatorzy z ramienia Wielkopolskiego ZPN, którzy na bieżąco pomagać będą w komunikacji pomiędzy trenerami a klubami i Związkiem, ponadto zajmą się obserwacjami treningów. Rola Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego sprowadzać się będzie natomast do nadzoru nad prawidłową realizacją projektu od strony szkoleniowej, przepływem informacji dotyczących efektów szkolenia oraz zapewnienia wszelkich niezbędnych narzędzi do działania wszystkim zaangażowanym w projekt osobom.

Zgodnie z założeniami utworzonych zostanie 12 kadr - 8 chłopięcych oraz 4 dziewczęce. Wiosną odbędą się konsultacje selekcyjno-szkoleniowe mające na celu wyłonienie grup objętych szkoleniem, co pozwoli w kolejnych miesiącach rozpocząć regularne zajęcia treningowe.