Przypomnienie ważnych informacji

• 15.11.2023

Przypomnienie ważnych informacji

1/27. Komunikacja    

Proszę regularnie śledzić informacje pojawiające się w różnych miejscach na stronie Kolegium Sędziów oraz przeglądać własną skrzynkę mailową@

2/27. Regulaminy   

Każdy z sędziów powinien zapoznać się z najnowszymi Przepisami Gry, Regulaminem Rozgrywek Wielkopolskiego ZPN sezonu 2023/24 i Konwencją Sędziowską KS PZPN.

Najnowsze przepisy gry 2023/24 sędziowie próbni z kursu lato 2023 mogą odebrać w biurze Kolegium Sędziów-Poznań.

3/27. Puchar Polski i mecze ligowe 

Wszystkie ekwiwalenty sędziowskie drużyn z kl. Okręgowej, V i IV ligi w Pucharze Polski i rozgrywkach ligowych pokrywa Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

4/27. Problem z extranetem PZPN

W razie jakichkolwiek problemów z działaniem extranetu, pomoc uzyskamy tylko pod adresem mailowym wsparcie@pzpn.pl 

5/27. Extranet-sprawozdanie 

Przypominamy o terminowym wprowadzaniu sprawozdań z meczów, najpóźniej musimy to zrobić do godz. 12:00 w poniedziałek-dotyczy to weekendu, lub 24/h - od zakończenia meczu w tygodniu.

Ps. Proszę przed ostatecznym zapisaniem sprawozdania w formie elektronicznej upewnić się, że osoby funkcyjne wpisane np. odręcznie do sprawozdania papierowego, zostały wprowadzone do systemu ekstranet.

6/27. Delegacje i fv    

Wszelkie fv, delegacje (tylko oryginały), których płatnikiem jest Wielkopolski ZPN należy bezwzględnie dostarczyć w ciągu 14 dni (od momentu ich wystawienia lub zamknięcia okresu rozliczeniowego w danym miesiącu) do Wielkopolskiego ZPN, Poznań ul. Warmińska 1.

7/27. Zmiana oświadczenia podatkowego lub jego brak

Zmianę oświadczenia podatkowego, konta lub nieprawidłowości związane z płatnościami możemy zgłosić drogą mailową do działu  ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl

8/27. Zmiana tel. lub adresu email@     

Jeśli w ostatnim czasie nastąpiła u kogokolwiek zmiana numeru telefonu lub adresu email, to proszę przesłać nowe dane na adres mailowy  ks.biuro@wielkopolskizpn.pl

9/27. Nieprawidłowości związane z płatnościami:

10/27. Niezgodności w kwocie przelewu

W przypadku niezgodności w kwocie przelewu, proszę o wysłanie maila na adres:

ksiegowosc@wielkopolskizpn.pl

W temacie maila należy wpisać: „Niezgodność w przelewie”

W treści maila wystarczy wpisać: Imię i Nazwisko.

W odpowiedzi otrzymają Państwo zestawienie rozliczonych spotkań w przelewie, które sami będą Państwo musieli zweryfikować i ewentualną niezgodność ponownie przesłać na adres mailowy podany wyżej (podając istotne szczegóły nierozliczonego meczu: klasę rozgrywkową, datę meczu, nazwę drużyny gospodarzy oraz drużyny gości).

11/27. EKWIWALENTY/FORMA PŁATNOŚCI/LEGENDA OZNACZEŃ

Legendy oznaczeń związane z meczami i płatnościami za poprzednie miesiące umieszczone są w zakładce pliki do pobrania.

12/27. Nierozegrany mecz

  • w przypadku, gdy mecz się nie odbędzie, to sędziemu i obserwatorowi przysługuje 75% z ekwiwalentu sędziowskiego
  • delegację oryginał odsyłamy/dostarczmy do Wydziału Dyscypliny - Poznań w ciągu 14 dni
  • gdy jest wyznaczonych 3 sędziów na mecz, który się nie odbył, to ekwiwalent zostanie jednocześnie wypłacony dopiero po dostarczeniu 3 delegacji
  • na górze delegacji proszę napisać krótką informację, dlaczego mecz się nie odbył

13/27. Wersja papierowa sprawozdań

Sędziowie zobowiązani są do przechowywania sprawozdań w wersji papierowej do zakończenia roku kalendarzowego, w którym kończą się rozgrywki,np sezon 2022/23 zakończył się w czerwcu 2023 r., więc sprawozdania utylizujemy na początku 2024 r.  . Następnie, sędziowie są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu dni) od w/w terminu trwale zniszczyć wszystkie posiadane sprawozdania z danego sezonu rozgrywkowego. Niewywiązanie się z powyższego obowiązku może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

14/27. Podatek do 26 roku życia 

W przypadku ekwiwalentu sędziowskiego nie obowiązuje 0 podatek dla osób do 26 roku życia.

15/27. Młodych (stażem) sędziów po kursie lato 2023 obowiązują te same zasady.

16/27. Mecze sparingowe i mecze drużyn/lig niezrzeszonych

Mecze drużyn zrzeszonych i rozgrywki drużyn niezrzeszonych prowadzić możemy tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaniemy wyznaczeni na nie, przez któregoś z Referentów ds. obsady oraz otrzymamy ich telefoniczną/mailową/smsową zgodę na udział w takich rozgrywkach.

Klub lub firma, która chce skorzystać z usług (sparing, prywatne rozgrywki, turniej) sędziego należącego do KS WZPN, powinna zgłosić ten fakt bezpośrednio do referenta ds. obsady lub biura Kolegium Sędziów.

Referenci ds. Obsady w strefach: Tomasz Nowicki -cała Wielkopolska, Arkadiusz Reśliński Strefa Kalisz, Grzegorz Pawlak Strefa Konin, Krystian Chwaliszewski Strefa Leszno i Marcin Zieliński Strefa Piła.

Zgodnie z regulaminem 2023/24, sędziom zabrania się prowadzenia zawodów towarzyskich/sparingowych bez zgody Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN

17/27. Urlopy

Sędzia ma prawo do urlopowania się od prowadzenia zawodów. Urlopu udziela Kolegium Sędziów WZPN na pisemny wniosek zainteresowanego, który musi zostać przesłany na adres poczty elektronicznej Referenta Obsady w danej strefie.
Wniosek o udzieleniu urlopu musi być złożony minimum na 14 dni przed proponowanym terminem jego rozpoczęcia.
Każdy czasowy brak dyspozycyjności do prowadzenia zawodów wymaga zgłoszenia pisemnego (@).
W momencie ukazania się obsady sędziów w Systemie Extranet prośby o urlopy nie będą uwzględniane. W uzasadnionych przypadkach decyzje podejmie Przewodniczący Kolegium Sędziów WZPN.
W stosunku do urlopowanych sędziów obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych „Zasad ...“

18/27. Ubezpieczenie NNW  i Licencja Sędziego  

Każdy sędzia musi złożyć wniosek o przyznanie licencji na sezon 2023/24 wraz z załącznikami oraz posiadać ważne ubezpieczenie do wykonywania funkcji sędziego piłki nożnej, brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

19/27. Licencje trenerskie

Proszę upewnić się przed zawodami, sprawdzając licencję trenerską, czy uprawnienia trenera upoważniają go do prowadzenia drużyny w klasie rozgrywkowej, na którą zostaliście delegowani.

20/27. Deklaracja FKSP + klauzula FKSP

Deklarację i klauzulę FKSP - tzw. KFP powinni wypełnić wszyscy sędziowie rzeczywiści z kursu, który odbył się latem 2022 roku i oryginał podpisany odesłać lub oddać do biura KS Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu do 30 września br. Deklaracje można pobrać ze strony Kolegium Sędziów pliki do pobrania-DOKUMENTY

Deklaracja RODO FKSP.pdfDeklaracja RODO FKSP.pdf

ZAŁ. 1_Klauzula Informacyjna FKSP.pdfZAŁ. 1_Klauzula Informacyjna FKSP.pdf

21/27. Obsada sędziowska

Najbardziej aktualna obsada sędziowska z wyznaczeniami na mecze, miejscem rozgrywania spotkania oraz godziną, do której powinniśmy zaglądać regularnie, znajduje się w systemie EXTRANET PZPN24

22/27. Rzeczy Macrona

Sędziowie, którzy otrzymają jakąkolwiek rzecz- firmy Macron od Kolegium Sędziów WZPN, mają na jej odbiór 21 dni, później rzecz zostanie zwrócona lub przekazana kolejnemu sędziemu. 

23/27. Prawidłowe wypełnienie dokumentów

Wobec pojawiających się problemów związanych z wypełnianiem dokumentów sędziowskich w wersji papierowej. Przypominamy sędziom głównym, że to oni ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnianie i przechowywanie dokumentów. Niedopuszczalnym jest wpisywanie do dokumentacji meczowej samych numerów zawodników lub samych imion i nazwisk np. w przypadku zmian, kontuzji lub udzielonych napomnień/wykluczeń.

Prawidłowo zapisane zdarzenie powinno zawierać: nazwę klubu, minutę zdarzenia, numer zawodnika wraz z jego imieniem i nazwiskiem oraz w przypadku kontuzji lub kary indywidualnej, załączamy krótki opis.

24/27. Dokumenty w wersji papierowej

Tylko informacje wpisane do: sprawozdania sędziowskiego, załącznika z zawodów oraz składów drużyn z wykazem osób uprawnionych do przebywania w strefie technicznej i zmiany zawodników, powinny znaleźć się w wersji elektronicznej sprawozdania.

25/27. Kontuzja

Po meczu dobrym zwyczajem sędziów jest: zapytanie się osoby, która reprezentuje drużynę, czy któryś z zawodników odniósł kontuzję w meczu, a w przypadku takiego zdarzenia na wniosek przedstawiciela klubu powinniśmy odnotować to w załączniku meczowym. Warto uwzględnić w tym opisie, czy kontuzjowany zawodnik ostatecznie opuścił pole gry, czy nadal uczestniczył w dalszej części meczu.

26/27. Trener i jego uprawnienia

Pamiętajmy również, żeby zawsze opisywać w załączniku z zawodów sytuacje, w których to trener np. spóźnił się na mecz lub wcześniej go opuścił, nie posiadał ważnej licencji lub jego licencja była niewystarczająca do prowadzenia przez niego drużyny w danej klasie rozgrywkowej, na którą zostaliśmy wyznaczeni. Brak takiego opisu najczęściej jest powodem do wymierzenia kary dyscyplinarnej sędziemu zgodnie z regulaminem rozgrywek.

27/27. Opieka medyczna

Brak opieki medycznej nie może być powodem, dla którego sędzia nie rozpocznie zawodów lub nie będzie ich kontynuował. Sędzia zawodów zobowiązany jest do: 

Sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności lub nieobecności.

Aktualności

Zapowiedź 34. kolejki ARTBUD IV Ligi

20.06.2024 • Wiktor Giczela

Zapowiedź 34. kolejki ARTBUD IV Ligi

Przed nami ostatnia kolejka ARTBUD IV Ligi w sezonie 2023/24! Znamy już mistrza rozgrywek, którym została Kotwica

Czytaj więcej
“Z meczu na mecz widać było rozwój wśród każdego z graczy” - Przemysław Skibiszewski

20.06.2024 • Mateusz Nizio

“Z meczu na mecz widać było rozwój wśród każdego z graczy” - Przemysław Skibiszewski

Debiutujący w rozgrywkach I Ligi KKF Automobile Torino Konin zakończył sezon na ósmym miejscu. W klubie liczono

Czytaj więcej
Wyjątkowy turniej na poznańskim Golęcinie

19.06.2024 • Rafał Wandzioch

Wyjątkowy turniej na poznańskim Golęcinie

W piątek na poznańskim Stadionie Lekkoatletycznym pojawiło się kilkaset młodych piłkarek i piłkarzy z całej

Czytaj więcej
Praca dla trenera: GKP Błękitni-Sparta Kotlin

19.06.2024 • GKP Błękitni Sparta Kotlin

Praca dla trenera: GKP Błękitni-Sparta Kotlin

GKP Błękitni-Sparta Kotlin poszukuje do współpracy trenera z licencją minimum UEFA C.

Czytaj więcej

WZPN wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, funkcjonalnych, oraz do personalizacji reklam. Klikając „akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień lub opuszczenie serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies zawartą w Polityce Prywatności..

Akceptuję Ustawienia cookies

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.