Licencje Trenerskie

Licencja trenerska jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia zespołu w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, wstrzymania, zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów reguluje Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku.

PROCEDURA PRZEDŁUŻANIA LICENCJI

Osoba ubiegająca się o przedłużanie licencji składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 - wniosek, zawierający:
- imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail;
- określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej;
- w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej.

Do wniosku, o którym mowa w art.6, muszą być dołączone:
- skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji;
- skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN - minimum 15 godzin z 3 ostatnich lat;
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
- skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (do pobrania w trakcie aplikacji).

Zgodnie z decyzją Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów z dnia 9 czerwca 2017 roku, osoby które nie spełniają warunku dotyczącego uczestnictwa w konferencjach, nie mogą otrzymać licencji trenerskich do czasu spełnienia tego warunku. Takie osoby będą musiały jak najszybciej odbyć wymagane dokształcanie i wykupić licencję bądź w trybie nadzwyczajnym, bądź w kolejnym trybie zwyczajnym w przerwie między rundami/sezonami.

Wnioski o przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA A, UEFA Elite Youth A, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy składać do Zespołu Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. Wnioski w sprawie licencji UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, UEFA C/Grassroots C, Grassroots D, a także PZPN A i PZPN B składać należy do Komisji ds. licencji trenerskich Wielkopolskiego ZPN.

 

TERMINY I KOSZTY

Od 2020 roku licencje będą przedłużane jedynie pod koniec każdego roku. Licencje przedłużane są na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do 31 grudnia. Wnioski złożone poza powyższymi terminami rozpatrywane będą w trybie nadzwyczajnym.

Koszty przedłużenia licencji zależne są od jej rodzaju i trybu, w którym odbywa się procedura.

Powyższe opłaty ustalone zostały przez Polski Związek Piłki Nożnej i nie ma możliwości ich obniżenia. Czas rozpatrzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym wynosi 7 dni. Ponadto, licencje przyznane w trybie nadzwyczajnym, w przypadku spełniania wszystkich wymagań, przedłużane są o maksymalnie trzy lata.

Opłaty wnosi się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Trenerzy, których licencje zostaną przedłużone, otrzymają identyfikatory licencji w formie kart plastikowych. O terminie ich wykonania i sposobie odbioru zainteresowani są informowani w terminie późniejszym. Do tego czasu trenerzy mogą posługiwać się dedykowanymi dokumentami wygenerowanymi przez platformę PZPN24.

 

PODZIAŁ UPRAWNIEŃ POD WZGLĘDEM ROZGRYWEK

- UEFA PRO - Ekstraklasa, I liga, II liga;
- UEFA A - III-IV liga, CLJ U-19, CLJ U-17, Ekstraliga kobiet;
- UEFA B - Liga Międzyokręgowa, Klasa Okręgowa, CLJ U-15, kategorie młodzieżowe A1 - C2, I liga kobiet;
- PZPN A - Liga Międzyokręgowa, Klasa Okręgowa, kategorie młodzieżowe A1 - C2, I liga kobiet;
- Grassroots C/UEFA C - Klasa A, kategorie młodzieżowe D1-G2, II-IV liga kobiet i MLJM kobiet, II liga PLF, Ekstraliga i I liga PLF kobiet, Młodzieżowe MP Futsalu;
- Grassroots D - Klasa B, Klasa C;
- PZPN B - Klasa B i C, kategorie młodzieżowe do dnia 30 czerwca 2018 r.
- UEFA Futsal B - Futsal Ekstraklasa i I liga PLF.

 

LICENCJE WARUNKOWE

Licencje warunkowe wydawane są wyłącznie w trzech przypadkach:
- gdy trener kontynuuje pracę na podstawie wydanej licencji warunkowej z prowadzonym przez siebie zespołem w sezonie 2016/17
gdy trener wywalczył z prowadzonym przez siebie zespołem awans do ligi wymagającej od trenera posiadania wyższej licencji;
w przypadku zespołów młodzieżowych (z wyłączeniem CLJ) - przy zmianie drużyn, gdy trener kontynuuje pracę w ramach struktur jednego klubu.
W takich sytuacjach trener w dalszym ciągu ma możliwość prowadzenia tego zespołu na podstawie warunkowej zgody na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na rok / do końca sezonu) aż do momentu zakończenie pracy trenera w danym klubie.

 

KARY

Naruszenie przepisów określonych w Uchwale i prowadzenie zespołu przez trenerów nie posiadających odpowiednich kwalifikacji powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych w stosunku do klubu. Wysokość sankcji przedstawia się następująco:

WZPN wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, funkcjonalnych, oraz do personalizacji reklam. Klikając „akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień lub opuszczenie serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies zawartą w Polityce Prywatności..

Akceptuję Ustawienia cookies

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.